** GENERALFORSAMLING**
Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Frømandsklubben Neptun tirsdag d. 18. februar kl. 19:00 i klubhuset Thorslundsvej 7, 5000 Odense C.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Carsten B. Jensen
2. Formandens beretning.
3. Aflæggelse af regnskab.
4. Indkomne forslag.
4.1. Se vedlagte bilag.
5. Valg til bestyrelsen, samt suppleanter.
På valg er: Formand Michael A. S. Hansen (genopstiller)
B-medlem Christina Buch (genopstiller)
B-medlem Freja Larsen (ønsker ikke genvalg)
Bestyrelsen indstiller Lars Emil Bûlow Andersen (nyvalg)
Konstituering af Kasserer Ulrik Vendelbo for 1 år (nyvalg)
6. Valg af revisor. Carsten B.Jensen (genopstiller)
7. Eventuelt.
   Herunder bestyrelsens orientering om klubhussituationen.
 
Klubben er vært ved kaffe/te, et stykke franskbrød m. pålæg samt lidt kage til de fremmødte.