Aktiviteter i Dansk Sportsdykker Forbund under Corona-19
Forbundet udskyder aktiviteter
Set i lyset af de mange aktuelle forholdsregler mod spredningen af Corona smitte i samfundet, og anbefalingerne fra regeringen og politiet, har vi valgt at aflyse og udskyde alle aktiviteter under forbundet, der kræver samling af flere personer. Det er både kurser, stævner, møder og andre former for arrangementer.
Dette gælder indtil påske, men perioden kan blive forlænget.
Vi er langt fra alene om disse tiltag. Vi ser mange andre organisationer både herhjemme og i udlandet tage lignende beslutninger, og vi håber på forståelse og støtte trods den usædvanlige situation.
Vi anbefaler samtidig alle vores klubber at tage forholdsregler mod smitten, og i øvrigt at følge de råd og vejledninger, der kommer fra myndighederne. Det handler om at beskytte vores medlemmer og deres familier.
Særligt om repræsentantskabsmødet
Umiddelbart efter påske, den 26. april, er det planen, at vi afholder det årlige repræsentantskabsmøde, den højeste myndighed inden for forbundet og samtidig et af forbundets største årlige begivenhed.
Set i lyset af den aktuelle situation er vi meget usikre på, om mødet kan gennemføres.
Indtil videre er det vores plan, at mødet afholdes. Vi arbejder også med den mulighed, at mødet gennemføres som et virtuelt/online møde – men da repræsentantskabsmødet er det største møde for forbundet, udvalgene, bestyrelsen og klubberne, så tvivler jeg på, at det bliver en løsning, som vi kommer til at vælge.
Vi overvåger situationen nøje og det er muligt, at vi bliver nødt til at udsætte mødet til et senere tidspunkt. Da ingen af os nogensinde har været i en situation som denne tidligere, så betyder det også, at vi træder frem med meget små skridt.
Hvis repræsentantskabsmødet udsættes, så kommer vi desværre til at overtræde vores vedtægters regler for, hvornår et repræsentantskabsmøde normalt skal afholdes – men vi er sikre på, at det bliver godkendt i en situation som denne. Vi foretrækker at tage alle de forholdsregler, som vi kan, for ikke at bidrage til yderligere spredning af Corona-19.
Jeg håber, at vi alle kommer godt igennem den kommende svære periode.
Med venlig hilsen
Dansk Sportsdykker Forbund
Jesper Risløv
Formand